Namn Annika S Vretman
Alias Sumpan Forever
Hemstad Sundbyberg
Födelsedatum 9 september 1984
Sysselsättning Journalist/författare/föreläsare
Intressen FRIHET JÄMLIKHET SYSTERSKAP!
Hemsida http://sumpanforever.bloggonline.se
Swish 0790187738 (100% diskretion)


Trots attjag i nästan 30 år försörjt mej som journalist, författare och föreläsare hadejag slutat skriva och dessutom avhållit från alla sociala medier i flera åreftersom psykopaten och Sundbybergsbon ***** systematisktförtalat, förföljt och utsatt mej och många andra kvinnor  för trakasserier såväl på Internet som iverkliga livet. I mitt fall sedan 2010. Andra kvinnor har han förstört livetför i närmare 30 år och dragit såväl mina som deras anhöriga med sig i fallet.(Se mer under Blogginlägget Djävulen i Vallentuna del 3).


Enda anledningen till att jag startade såväl blogg som Twitterkontot @SumpanForever i juli 2017 var för att Förvaltaren skulle sälja ut mitt hus till privata byggherrar - jag och min familj skulle då stå bostadslösa eftersom våra inkomster är för låga. Jag kunde heller inte stillatigande se på hur mitt älskade Sundbyberg byggs sönder och förstörs av profithungriga politiker som påinget sätt tar hänsyn vare sej till de boende eller stadens charm - de vill bara tjäna pengar och få utmärkelser som "årets superkommun".


"Vi måste bygga - många behöver bostad" - är deras mantra. Sanningen är att bara 24% av"rekordbyggandet" i Sundbyberg består av hyresrätter. Snitthyran påen nybyggd liten trea ligger på 14000kronor i månaden. Med andra ord: Fler kommer att bli hemlösa! Det kommer inte att finnaslägenheter som vanliga låglöneslavar eller flyktingfamilj har råd med. Detkommer inte finnas någonstans att ta vägen för sjuka, gamla, fattigpensionärer ellerför dem med olika funktionsnedsättningar.


I Hallonbergen vräker man redan barnfamiljer och orkarinte ens låtsas som om att det är ett bekymmer att de ingenstans har att tavägen. "Vi har agerat lagenligt" säger en stolt fullmäktige iSundbyberg när det visar sej att de vräkta inte kan få nya lägenheter genomsocialtjänsten.


Kommunale hyresvärdenFörvaltarens fina hyreshus faller ett efter ett, till förmån för utförsäljningtill privata byggherrar, lyxrenoveringar eller för ombildande tillbostadsrättsföreningar.  De boendeerbjuds ofta köpa när de inte lyckats sälja till någon privat byggherre ellernär Förvaltaren inte tycker det är mödan värt att renovera.


Då är skicken på husen mångagånger så usla att det aldrig kommer att funka för föreningarna ekonomiskt när deakuta renoveringsbehoven uppstår.  Mångahar också erfarenhet av, att efter att de valt att bo kvar som hyresgäster iföreningar, mobbats och behandlats så illa att de inte vågat annat än flytta.


Löneslavar blir låneslavaroch de som jobbar livet av sej för att ha råd att bo kvar - de åker närbostadsräntan höjs.  Då kommer vi att fåse många olyckliga bostadsrättsägare som tvingas lämna hus och hem.


Vad händer om/när bostadsbubblan spricker ochingen varken kan eller vill ge sex miljoner för ett radhus i "West EndVillage" eller betala 14 000 kronor/månad för en ny lägenhet? Dessa nybyggnationermitt mellan Rissneleden/Ulvsundaleden  och med närmaste granne - enåtervinningsstation!  Vilket är bäst? Ochmest barnvänligt? Att bo granne med motorvägen där Valla Park nu finns - ellermed soptippen som planeras?  Vad återstår om ingen vill bo där? Enspökstad - utan vare sej grönområden eller människor. Fast soptippen ochråttorna blir väl kvar.


Hyresgästföreningen harsedan länge avsagt sig möjligheten att kunna göra någonting tillhyresrättens/allmännyttans försvar. Från renovering till hyresgästens rätt attslippa bli utsåld till privata byggherrar.


När vi  på Ridv.11-15 & Odalv. 6-18 i Rissneskulle säljas fråntog de sej allt ansvar och boende som oroade sej blev hånadeav just hyresgästföreningen/makteliten/fullmäktige i Sumpan...När vigrannar efter otroligt mycket slit lyckats rädda gårdarna (åtminstonetemporärt) - då firade HYRESGÄSTFÖRENINGEN med tårta! Detenda partiet i Sundbyberg som gått EMOT rekordbyggandet är Sverigedemokraterna!


Välfärdoch rätten för alla att ha någonstans att bo är vackra ord - jag ärövertygad om att de flesta tycker att det ska gälla alla  - i såvälslott som koja! Vi Sundbybergare måste gå samman och visa makten att vi inte tolereraratt de skoningslöst kör över både människor och vår vackra hemstad!P.S GÖR ETT TANKEEXPERIMENT: Föreställ er för ett ögonblick att ***** hade varit kvinna - jag menar skriver man en bok som heter "Djävulen i Vallentuna" då är det "När Lammen tystnar varning" . Föreställ er att en kvinna på detta sätt i åratal förstört mäns liv, deras karriärer, deras relationer till vänner och släktingar, deras rykte och heder och ljugit så kraftfullt och manipulativt och skickligt att männens familjer/anställda/vänner till slut faktiskt börjar fundera om  det faktiskt brunnit i huvudet på karln och om han kanske borde  tvångsvårdas  på psyket. En kvinna som gjort detta hade suttit inspärrad på rättspsyk på livstid! Men inte han! Han är Gud (tror han).  Han är Djävulen (säger jag).