Av Censurmässiga skäl är det svårt att öppna den länk på Sundbybergs Stads egen Hemsida - som förklarar varför den BlåGröna rörans, moderaten Micke T Eriksson - valde att ge Stadsdirektören sex miljoner i Skadestånd.

Det vore ju förskräckligt om den Arma kvinnan drev hans mobbning & Kränkingar i Arbetsmiljödomstolen. Hans Karriär stod på SPEL!

Speciellt när han låtsas utåt sett, stötta medarbetare i Stadshuset som utsatts för kränkande behandling!

Den Moderate Micke T Eriksson  är Psykopat - Röstar ni INTE Sundbybergs Lokalparti den 9 sep - kan bara Gud hjälpa er Sumpanbor.

Den här filmen Censurerades och togs bort av YOUTUBE - den ansågs innehålla HATRETORIK. Finns på Vimeo - Lokalpolitikerna i Örebro vägrade uttala sej om befolkningens  mardröm - journalisten var ju knuten till #SD! FY FAN! RÖSTA BLANKT #VAL2018 & BOR DU I SUMPAQN: SLP (Sundbybergs Lokalparti)


Medarbetare utsatta för kränkande särbehandling och mobbning av förtroendevald politiker

Flera medarbetare i Sundbybergs stad har blivit utsatta för kränkande särbehandling och mobbning av en förtroendevald politiker. Det visar en extern oberoende utredning som igår presenterades på ett extrainsatt möte med kommunstyrelsen.

Efter att ha fått informationen formulerade de övriga partierna i kommunstyrelsen ett gemensamt uttalande där de bland annat skriver att de å Sundbybergs stads vägnar ber om ursäkt till de medarbetare som har blivit utsatta för kränkningarna.

Det var i september som ett antal medarbetare vände sig till stadsdirektören och berättade att de blivit utsatta för kränkande särbehandling av ett kommunalråd. Stadsdirektören gav genast en extern oberoende konsult i uppdrag att genomföra en arbetsmiljöutredning. Konsulten har presenterat en sammanfattning av sin granskning, bland annat vid ett extrainsatt sammanträde i kommunstyrelsen. En fullständig rapport lämnades sedan, som finns att läsa i stadens diarium.

Utredningen konstaterar att uppgifterna om kränkande särbehandling är sanningsenliga och att de ägt rum vid ett flertal tillfällen under en längre tid. Utredningen konstaterar vidare att det förekommit mobbning, en allvarligare form av kränkande särbehandling, som ägt rum under längre tid och är att anse som en särskilt allvarlig form av kränkande särbehandling.

Gruppledarna ser allvarligt på situationen

”Vi förklarar gemensamt att vi ser mycket allvarligt på situationen och att det krävs handling för att säkerställa uppfyllandet av vårt ansvar som arbetsgivare och säkerställandet av en god arbetsmiljö i stadshuset, fri från kränkningar och mobbning.”, skriver gruppledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som på tisdagskvällen skickade ut ett gemensamt pressmeddelande.

Till det extrainsatta kommunstyrelsemötet den 5 december hade stadsdirektören och vice stadsdirektören därför tagit fram en handlingsplan, som samtliga partier ställde sig bakom. Handlingsplanen syftar till att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och förvaltning, och består av tre delar:

  1. En obligatorisk utbildning i arbetsmiljölagstiftning, den nya kommunallagen och stadens styrdokument för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämndernas presidium.
  2. En överenskommelse som reglerar gränssnitt, roller och ansvar mellan kommunstyrelsen, stadsdirektören och stadsledningskontoret.
  3. Ett underlag för instruktion och överenskommelser mellan nämndernas presidier och förvaltningschefer, för att skapa tydlighet i gränslandet mellan det som brukar beskrivas som ”vad och hur-frågorna”.

BALDER HAR KÖPT HALLONBERGEN C & RISSNE C - ur det gick till vill vi inte ens veta!

MR JOHN CARLOS 


Bekräftelse och upprättelse

− Medarbetarna som står bakom anmälan har haft en väldigt svår situation under en längre tid, och det har förstås varit en stor anspänning för dem även under utredningen. Vi har haft tät kontakt med dem under hela tiden, och stöttat dem så mycket vi bara har kunnat, säger stadsdirektör Helén Eriksson-Elf.

Medarbetarna känner stor lättnad och har ställt sig bakom ett gemensamt uttalande:

”Det har varit en svår och sorgesam process. Utredningen ger oss bekräftelse och upprättelse, och äntligen blir det ett slut på de kränkningar och den mobbning som vi och andra har tvingats utstå. Vi är också tacksamma för det stöd som vi har fått från stadsdirektören, vice stadsdirektören, personalavdelningen och många, många kollegor. Tack, alla som har stöttat oss!”

DEN 9 SEP ÄR DET VAL! RÖSTA BORT DEN GRÖNBLÅA RÖRAN I SUNDBYBERGS STAD! OR SO HELP U GOD!

Det Dödliga Våldet i Sundbybergs Stadshus


I´M NOT YOUR NEGRO - EN SVT Dokumentär som ni MÅSTE seeftersom det är MYCKET troligt att Sverigedemokraterna ihop med Annie Lööf eller annan psykopat kommer att regera i höst. Vi tror vi vet HUR ILLA vi behandlat OCH behandlar svarta människor - ändå vill man bara gråta när man ser den!

I´M NOT YOUR NEGRO